Đặc quyền chăm sóc sức khỏe cao cấp
Đặc quyền chăm sóc sức khỏe cao cấp: Hai gói khám sức khỏe cao cấp toàn diện được thiết kế riêng dành cho 01 chủ thẻ Vietcombank Visa Infinite và 01 người thân trong gia đình tại chuỗi các bệnh viện lớn.

Nội dung ưu đãi

  • Hai gói khám sức khỏe cao cấp toàn diện được thiết kế riêng dành cho chủ thẻ Vietcombank Visa Infinite và 1 người thân trong gia đình.
  • Ưu đãi đặc biệt (lên tới 20%) cho các dịch vụ khám bổ sung theo yêu cầu
  • Miễn phí tư vấn y tế 24/7 từ mạng lưới bác sĩ chuyên môn cao.
  • Miễn phí hỗ trợ sắp xếp các dịch vụ y tế khám chữa bệnh tại nước ngoài
  • Áp dụng tại hệ thống tất cả các địa điểm/cơ sở khám thuộc các bệnh viện/phòng khám tiêu chuẩn quốc tế trong danh sách.
  • Khách hàng được quyền lựa chọn bệnh viện/phòng khám trong danh sách.

 

Điều khoản và điều kiện chương trình

  • Việc đặt hẹn khám phải được thực hiện ít nhất 1 tuần trước ngày khám. Các lịch hẹn gửi ra dưới 1 tuần trước ngày khám sẽ phải phụ thuộc vào nguồn lực có sẵn của bệnh viện.
  • Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7.
  • Bất kỳ thay đổi hay việc hủy phải đươc thực hiện ít nhất 24 tiếng trước lịch khám đã được đặt. Việc thay đổi hay hủy trong vòng 24 tiếng trước lịch khám hoặc khách hàng không đến sẽ vẫn được tính là khách hàng đã sử dụng đặc quyền.